Yoga

De yogalessen bewegen zich op het grensvlak van Non-dualiteit en Yoga met als filosofische achtergrond de Advaita traditie. A-dvaita betekent ‘geen tweeheid’.
Yoga beoefening vanuit een helder bewustzijn biedt de mogelijkheid om dit in de eigen ervaring te onderzoeken. De lessen geven handvatten voor een praktische toepassing van het nonduale Zijn in het dagelijkse leven.

‘Er bestaat geen groter geluk dan Zelf-kennis’ Nisargadatta Maharaj