Over mij

De leidraad in mijn leven is onderzoek doen. Als kind was ik vaak bezig met onderzoeken hoe dingen in elkaar zitten of al knutselend uitvinden hoe dingen praktisch werken. Het zal dan ook niet verbazen dat ik via een beroepskeuze test terecht kwam bij een opleiding aan de laboratoriumschool. Precies de juiste plek voor mij om te groeien in onderzoek doen.

Begin jaren ’80 kwam ik bij een fysiotherapeut die ook yogalessen gaf. Het was meer dan interessant, het bracht mij ‘iets’ en na een half jaar yogalessen besloot ik de yoga opleiding te volgen bij Yoga Instituut Scheveningen, bij Truus van Boulogne. Daar is de basis gelegd voor yoga als deel van mijn leven.

Er volgde een periode van man, kinderen en verhuizen naar het midden van het land, waarin de yoga naar de achtergrond verdween. Midden jaren 90’ begon het weer te kriebelen. Ik ging naar yogales en al snel daarna naar de Samsara Yoga Opleiding bij Danielle Bersma. Daar leerde ik stilzitten, naar binnen keren en zelfonderzoek doen. Halverwege de opleiding viel bij mij het kwartje, onderzoek doen in het laboratorium en zelfonderzoek doen verschillen niet van elkaar, alleen de aandacht is anders gericht. In het eerste geval naar buiten in de maatschappij, de wereld en in het twee geval naar binnen in mijzelf. Dat was een heel waardevol en verhelderend inzicht. Het bracht evenwicht en harmonie in mijn leven.

In 2000 ging ik naar een meditatie avond bij Douwe Tiemersma. Ik weet niet waarom ik juist dáár heen ging. Het gebeurde. Na deze kennismaking volgde ik bij hem de tweejarige bijscholing Pranayama. Er ontstond een klassieke leraar-leerling relatie overeenkomend met de Advaita traditie in de lijn van Sri Nisargadatta Maharaj.
Het onderricht van Douwe bestond uit hatha yoga, pranayama en meditatie en uit gesprekken (satsangs). De gesprekken gingen over het Non-duale Zijn in het dagelijkse leven. Steeds weer stelde hij de vraag: ‘Hoe zit het met jezelf?’. Zelfonderzoek en inzicht, dat was de weg naar Openheid. Juist die praktische benadering van de Advaita filosofie sprak mij zeer aan. Ik ben er als mens en yogadocent door gevormd en dat wil ik graag doorgeven. Ik ben bij hem gebleven tot zijn overlijden in 2012, dankbaar dat hij mijn leraar was. Het was goed zo.

In dezelfde tijd volgde ik een cursus Kleurbeleven bij Dick Meeldijk. Het was een openbaring, de werking van een kleur onderzoeken, in mijzelf, aan de hand van een etalage. Die etalage is een uitstalling van lappen stof en enkele bijpassende dingen. Dick leidde de deelnemers via hun ogen door de etalage naar binnen, om dáár te ervaren wat er te be-leven is. Daarna werd de beleving geschilderd, van binnen naar buiten. Er was ook de herkenning dat dit in essentie gaat over zelfonderzoek en inzicht. Het is tot op heden nog steeds bijzonder om via de kleuren verschillende aspecten van mijzelf te leren kennen.
Na die kennismaking met Kleurbeleven in 2002 heb ik jaarlijks cursussen en workshops bij Dick gevolgd. In 2016 ben ik gestart met de opleiding Kleurbeleven welke ik in 2017 heb afgerond.

Dit verhaal laat iets zien van mijn levenspad, van de rollen die ik heb, als onderzoeker, moeder, echtgenote, yogadocent of docent Kleurbeleven in het spel dat Leven heet. Het is echter niet wie ik bén.

Wie ben ik? Ik ben mijzelf. Dat mijzelf-zijn is onveranderlijk. Er is niets anders dan dat.
Vanuit dat mijzelf-zijn ontstaan workshops, Moeiteloos Zijn, Kleurbeleven, omdat delen vanuit het hart vreugdevol is.


Ervaring 
Het organiseren en verzorgen van workshops Kleurbeleven en van bijscholingen op het gebied van yoga, pranayama en non-dualiteit 2002-heden
Het geven van individuele begeleiding in de vorm van gesprekken in het kader van Advaita onderricht 2012-heden
Docent hatha yoga Samsara Yogadocenten Opleiding 2000-2019
Coördinator en docent energetische hatha yoga, Advaita Yogaleraren Opleiding 2012-2017


Lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN)